Què mou aquest projecte…

El projecte neix de la idea de buscar una activitat d’entreteniment per a tota la família, on petits i grans puguin divertir-se i jugar. Nosaltres apostem per donar-li importància al joc en sí mateix, com a eina d’entreteniment i com a medi per potenciar les relacions personals entre familiars i amics. També volem potenciar una manera de jugar i de gaudir el temps d’oci de manera diferent i potenciar valors més educatius i saludables.

Amb l’activitat potenciem: les relacions personals i familiars, l’educació i el raonament, l’enginy, l’habilitat i la motricitat, el joc sense violència, l’ensenyament de pares/mares a fills/filles i a l’inversa, el respecte, la cooperació, la diversitat, la creativitat, la imaginació i la diversió.